You are currently viewing REACT

REACT

Opisywany projekt dotyczył elewacji wentylowanej na biurowcu REACT w Łodzi. Głównym zadaniem, jakie przed nami postawiono, było zamodelowanie zakresu mock-upu w celu wychwycenia błędów projektowych, optymalizacji rozwiązań przed wykonaniem dokumentacji warsztatowej.

Wpływ na estetykę wizualną.

Podstawowe detale, którymi dysponowaliśmy, wskazywały na poprawne technicznie rozwiązanie elewacji. Panele, z których wykonano fasadę, pasowały idealnie, dzięki czemu izolacja i podkonstrukcja były niewidoczne.

Ale czy przekrój 2D na pewno uwzględniał wszystko?

Model 3D pozwolił nam znaleźć newralgiczne punkty fasady. Pozwolił nam spojrzeć oczami osoby, która ma ten budynek przed sobą. Spojrzenie z perspektywy potencjalnego przechodnia. Jak się okazało, na przecięciu detali, pojawił się problem do rowiązania –  widoczna izolacja i podkonstrukcja.

Rozwiązanie na wczesnym etapie projektu.

Dzięki modelowi 3D można wprowadzić rozwiązanie jeszcze przed zakończeniem projektu. Co więcej, dzięki modelowi masz możliwość prezentacji i konsultacji z głównym projektantem budynku. Pozwala to osiągnąć zamierzony efekt i daje inwestorowi poczucie, że wszystko jest pod kontrolą.

Jak to się montuje?

Dokumentacja 2D pokazuje nam typowy sposób rozwiązania problemu montażu. Zdajemy sobie sprawę, że na budynku jest też wiele nietypowych miejsc, które wymagają specjalnych rozwiązań. Dzięki modelowi możemy zobaczyć naszą podkonstrukcję i sprawdzić, czy miejsce, które zaplanowaliśmy do montażu, jest odpowiednie.

Ponadto możemy zoptymalizować podkonstrukcję. Znajdujemy miejsca, w których możemy zastosować odpowiednie rozwiązania, aby połączyć funkcję nośną podkonstrukcji z funkcją estetyczną wykończenia spoin.

Wirtualna makieta

Taką makietę, obejmującą całe spektrum rozwiązań technicznych, można przesłać inwestorowi, a on może się z nią zapoznać bez żadnej wiedzy technicznej i znajomości oprogramowania. Aplikacje internetowe (takie jak Autodesk Viewer) umożliwiają łatwe poruszanie się po makiecie, a także komunikację. Ponadto bezpośrednio na modelu można nanosić komentarze.

Dodaj komentarz