Praktyczne Zastosowanie LOI w Modelowaniu Fasad BIM

Wprowadzenie do LOI

Projektowanie fasad w erze BIM wymaga nie tylko wizualizacji, ale przede wszystkim precyzyjnego opisu każdego elementu konstrukcyjnego. LOI (Level of Information) definiuje zakres i głębokość informacji włączanych do modelu BIM, od prostych danych, jak wymiary, po zaawansowane specyfikacje techniczne. LOI to nie tylko zbiór danych, ale strategiczne narzędzie, które pozwala na efektywną komunikację między wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt i jego realizację.

Czym Jest LOI?

LOI skupia się na dokładnym opisie właściwości każdego elementu fasady w modelu BIM. Informacje te obejmują nie tylko podstawowe dane, jak materiał czy wymiary, ale również zaawansowane parametry, takie jak odporność na czynniki zewnętrzne, właściwości izolacyjne czy metody montażu. Te informacje są kluczowe zarówno w fazie projektowania, jak i podczas realizacji i eksploatacji budynku. Dzięki LOI, każdy element fasady staje się w pełni zdefiniowany i gotowy do efektywnej realizacji.

Proces Ustalania LOI z Klientem

Dialog z klientem na temat LOI zaczyna się od zrozumienia jego wizji i oczekiwań względem projektu fasady. Stosując tabelę LOI, wspólnie z klientem określamy, jakie szczegółowe informacje będą potrzebne w modelu BIM na różnych etapach projektowania. Ten proces gwarantuje, że model będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje, umożliwiając realizację projektu zgodnie z oczekiwaniami i specyfikacjami klienta.

Przykładowa tabela AIA
(źródło: https://bimforum.org/wp-content/uploads/2023/10/LOD-Spec-2023-Part-II-Public-Comment-Draft-2023-12-28.xlsx)

Wdrożenie LOI: Kroki i Priorytety

  1. Dogłębna Analiza Wymagań: Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza wymagań projektowych, aby zrozumieć, które informacje LOI są kluczowe dla sukcesu projektu.
  2. Precyzyjne Definiowanie Atrybutów: Następnym krokiem jest przypisanie dokładnych atrybutów LOI do każdego elementu modelu fasady, co zapewnia, że wszystkie aspekty projektu są odpowiednio opisane i gotowe do realizacji.
  3. Wykorzystanie Tabeli LOI: Tabela LOI służy jako przewodnik w procesie definiowania zakresu informacji, które zostaną włączone do modelu na każdym etapie projektu, od koncepcji po wykonanie.
  4. Regularna Weryfikacja i Aktualizacja Modelu: Proces ten wymaga ciągłej weryfikacji i aktualizacji modelu BIM, aby upewnić się, że wszystkie informacje są aktualne i zgodne z postępem projektu.

Znaczenie LOI w Projektowaniu Fasad BIM

Precyzyjnie zdefiniowane LOI w modelowaniu fasad BIM to nie tylko kwestia techniczna, ale przede wszystkim klucz do efektywnej realizacji projektu. Dzięki LOI, projekt fasady staje się w pełni zrozumiały i realizowalny, spełniając oczekiwania klienta pod względem estetyki, funkcjonalności i wydajności. W naszym biurze specjalizujemy się w tworzeniu modeli BIM, które dokładnie odwzorowują wszystkie aspekty projektu fasady. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze doświadczenie może przyczynić się do sukcesu Twojego projektu fasady.

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twoim projekcie fasady!

Email

office@consbim.pl

Telefon

+48 780 146 109

Adres

Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznań

Znajdziesz nas również na: