Poziomy LOD w Projektowaniu Fasad

Wprowadzenie do LOD w Projektowaniu

W świecie projektowania architektonicznego, szczególnie w dobie cyfrowej, termin „Poziom Szczegółowości” (LOD) stał się niezwykle istotny, będąc kluczowym elementem procesu projektowego w ramach Modelowania Informacji o Budynku (BIM). LOD określa głębokość i zakres informacji zawartych w modelu BIM na różnych etapach projektu. Koncepcja ta jest szczególnie ważna przy projektowaniu fasad szklanych i okładzin wentylowanych, gdzie precyzja szczegółów może znacząco wpłynąć zarówno na estetykę, jak i funkcjonalność. Zrozumienie poziomów LOD jest niezbędne dla architektów, inżynierów, klientów i wszystkich stron zaangażowanych w proces budowlany.

LOD 100: Etap Koncepcyjny w Projektowaniu Fasad

Definicja AIA:

LOD 100 Element Modelu może być graficznie przedstawiony w Modelu za pomocą symbolu lub innego ogólnego przedstawienia, ale nie spełnia wymagań dla LOD 200. Informacje związane z Elementem Modelu (np. koszt za metr kwadratowy, tonaż HVAC itp.) można wywnioskować z innych Elementów Modelu.

LOD 100 reprezentuje etap koncepcyjny w projektowaniu fasady. Na tym poziomie model zapewnia podstawową wizualizację fasady z ogólnymi wymiarami i kształtem. Jest to bardziej abstrakcyjne przedstawienie, skupiające się na intencji koncepcyjnej, a nie na szczegółowych specyfikacjach. Dla klientów i zespołów projektowych, LOD 100 służy jako pierwszy krok, oferując wgląd w skalę proponowanego projektu i jego relację z otoczeniem.

LOD 200: Przejście do Poziomu Schematycznego

Definicja AIA:

LOD 200 Element Modelu jest ogólnie i graficznie przedstawiony w Modelu z przybliżoną ilością, rozmiarem, kształtem, lokalizacją i orientacją.

LOD 200 rozwija koncepcyjny projekt ustalony na poziomie LOD 100 do poziomu schematycznego. Na tym etapie model zaczyna włączać bardziej zdefiniowane elementy fasady, w tym podstawowe cechy architektoniczne i wstępne wybory materiałów. Chociaż nadal nie są to detale, modele LOD 200 zapewniają jaśniejsze zrozumienie układu przestrzennego i funkcjonalnych aspektów fasady. Ten poziom jest kluczowy dla klientów i zespołów projektowych, aby uzgodnić ogólny kierunek projektu i podjąć świadome decyzje dotyczące wykonalności projektu.

Obejmuje:

 • Powierzchnia ściany
 • Grubość ściany

LOD 300: Szczegółowy Plan Wykonawczy

Definicja AIA:

LOD 300 Element Modelu, zgodnie z projektem, jest graficznie przedstawiony w Modelu w taki sposób, że można zmierzyć jego ilość, rozmiar, kształt, lokalizację i orientację.

LOD 300 w projektowaniu fasady oznacza szczegółowy plan wykonawczy. Na tym poziomie każdy aspekt fasady jest zdefiniowany z precyzją, w tym dokładne wymiary i specyfikacje szklenia, systemów panelowych i wszelkich konstrukcji wsporczych. Ten etap jest kluczowy dla producentów i zespołu budowlanego, ponieważ dostarcza im niezbędnych szczegółów do rozpoczęcia procesu fabrykacji. Model LOD 300 zawiera informacje istotne dla produkcji, takie jak typy połączeń, elementy mocujące oraz integracja wszelkich elementów mechanicznych, takich jak urządzenia zacieniające. Ten poziom szczegółowości jest również niezbędny do zatwierdzenia przez inwestora, ponieważ zapewnia kompleksowe i dokładne przedstawienie tego, co zostanie zbudowane.

Obejmuje:

 • Słupki
 • Elementy przeszklenia
 • Obsługiwane komponenty (np. klamki)

LOD 350: Integracja Fasady z Innymi Dyscyplinami Budowlanymi

Definicja AIA:

LOD 350 Element Modelu, zgodnie z projektem, jest graficznie przedstawiony w Modelu w taki sposób, że można zmierzyć jego ilość, rozmiar, kształt, lokalizację, orientację oraz interfejsy z sąsiadującymi lub zależnymi Elementami Modelu.

LOD 350 rozwija model LOD 300 poprzez integrację fasady z innymi dyscyplinami budowlanymi. Ten poziom obejmuje szczegółową koordynację z elementami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, zapewniając, że wszystkie aspekty fasady są zgodne z ogólnym projektem budynku. Zawiera precyzyjne informacje o tym, jak system fasadowy łączy się ze strukturą budynku, na przykład konkretne punkty mocowania i aspekty nośności. LOD 350 jest niezbędny dla aspektu współpracy w projektach budowlanych, ułatwiając efektywną komunikację i koordynację między różnymi zespołami, takimi jak inżynierowie fasad, architekci i inżynierowie konstruktorzy. Ten poziom zapewnia, że fasada spełnia nie tylko kryteria estetyczne, ale także bezproblemowo funkcjonuje jako część całego systemu budynku.

Obejmuje:

 • Punkty zakotwienia

LOD 400: Skupienie na Produkcji i Montażu

Definicja AIA:

LOD 400 Element Modelu jest graficznie przedstawiony w Modelu z wystarczającym szczegółem do produkcji, montażu i instalacji.

Na poziomie LOD 400 nacisk kładziony jest na etapy produkcji i montażu, ze szczególnym uwzględnieniem zautomatyzowanych procesów, takich jak obróbka CNC (Computer Numerical Control). Ten poziom szczegółowości zapewnia nie tylko precyzyjne wymiary i specyfikacje dla każdego elementu fasady, ale także przekłada je na formaty danych kompatybilne z automatycznymi maszynami produkcyjnymi. Modele LOD 400 są zatem integralną częścią sprawnego, efektywnego procesu produkcji, gdzie elementy fasady mogą być wyprodukowane bezpośrednio z danych BIM, minimalizując ręczną interpretację i błędy. Ta integracja jest kluczowa dla zapewnienia, że komponenty są produkowane z wysoką precyzją i gotowe do efektywnego montażu na miejscu budowy.

Zawiera:

 • matrycę profili,
 • uszczelki,
 • uszczelnienia końcowe,
 • obróbki blacharskie
 • membrany
 • elementy złączne

LOD 500: Zarządzanie i Eksploatacja Po Budowie

Definicja AIA:

LOD 500 Element modelu jest graficzną reprezentacją istniejącego lub zbudowanego stanu, opracowaną poprzez kombinację obserwacji, weryfikacji terenowej lub interpolacji. Poziom dokładności powinien być zanotowany lub dołączony do elementu modelu.

LOD 500 reprezentuje końcowy etap cyklu życia budynku, skupiając się na zarządzaniu i eksploatacji po zakończeniu budowy. Na tym poziomie precyzja geometryczna modelu jest mniej kluczowa niż jego dostosowanie do zastosowania w zarządzaniu obiektem i pracach konserwacyjnych. Model LOD 500 dostarcza szczegółowych informacji o stanie wybudowanej fasady, w tym wszelkich modyfikacji dokonanych podczas budowy. Ten model służy jako odniesienie do bieżącej konserwacji, przyszłych remontów lub modernizacji. Zawiera dane o właściwościach materiałów, harmonogramach konserwacji i informacjach gwarancyjnych, co czyni go niezbędnym narzędziem dla menedżerów budynków i zespołów konserwacyjnych.

Podsumowanie: Znaczenie LOD 300, 350 i 400

Podsumowując, zrozumienie różnych poziomów LOD jest kluczowe dla naszej firmy projektującej fasady, szczególnie LOD 300, LOD 350 i LOD 400, które są niezbędne zarówno w projektowaniu, jak i w dokumentacji produkcyjnej.

 • LOD 300 jest kamieniem węgielnym dla szczegółowego projektu, gdzie każdy element fasady jest precyzyjnie określony, zapewniając dokładność w szacowaniu kosztów i przygotowaniu do produkcji.
 • LOD 350 rozszerza te szczegóły, integrując fasadę z innymi dyscyplinami architektonicznymi i konstrukcyjnymi, co jest kluczowe dla spójnego rozwoju projektu.
 • LOD 400 odgrywa istotną rolę w dostarczaniu szczegółowej dokumentacji wykonawczej i warsztatowej, bezpośrednio łącząc projekt z zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi.

Te poziomy szczegółowości zapewniają efektywną komunikację na wszystkich etapach projektu, od koncepcji projektowej po finalną konstrukcję. Jeśli szukasz precyzji i innowacji w swoim kolejnym projekcie fasady, nasza firma specjalizuje się w przekształcaniu skomplikowanych projektów w rzeczywistość. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy podnieść standard fasady Twojego budynku dzięki naszej wiedzy.

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twoim projekcie fasady!

Email

office@consbim.pl

Telefon

+48 780 146 109

Adres

Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznań

Znajdziesz nas również na: