Garratt Mills – LONDON(GB)

Odkryj, jak modelowanie koncepcyjne 3D pomogło w identyfikacji problemów projektowych i ich rozwiązaniu.

Projekty, które realizujemy, nie zawsze wymagają obszernego procesu projektowego. Czasem jest to podejście koncepcyjne, które ma na celu sprawdzenie, czy zadanie postawione przez klienta niesie ze sobą potencjalne ryzyko lub nieoczekiwane wyzwania. W przypadku budynku Garratts Mill w Londynie, przedstawiamy naszą realizację koncepcji świetlika, która miała na celu analizę techniczną i sprawdzenie możliwości jego zrealizowania.

Realizacja tego projektu była niewielkim wyzwaniem. Otrzymaliśmy schematyczne przekroje i koncepcje podziału świetlika, który miał być zlokalizowany na poziomie tarasu budynku. Rozważane były różne opcje kształtowania powierzchni szkła, aby umożliwić jego funkcjonowanie jako elementu podłogi. Ten koncepcyjny projekt miał na celu zdefiniowanie możliwości technicznych i wizualnych takiego rozwiązania.

Klient dostarczył nam cenne sugestie dotyczące technicznych aspektów projektu. Określił, jaki system producenta zostanie wykorzystany, jakie profile konstrukcyjne zostaną zastosowane oraz jaką grubość szkła będzie potrzebna, aby zapewnić nie tylko efektowny wygląd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Integracja tych sugestii była kluczowa, aby dopasować wizję projektu do realnych możliwości technicznych.

Proces projektowania, który polegał na konfrontacji koncepcji i wizji z twardymi, analitycznymi wytycznymi dotyczącymi możliwości technicznych systemu, dostarczył odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektu jest wykonalna. Ta konfrontacja umożliwiła nam osiągnięcie kompromisu między wizją estetyczną a praktycznymi aspektami technicznymi, co było kluczowym elementem tego projektu.

Projekt koncepcyjny świetlika dla budynku Garratts Mill w Londynie to doskonały przykład tego, jak podejście koncepcyjne może pomóc w ocenie ryzyka i możliwości technicznych. Integracja sugestii klienta oraz analiza techniczna pozwoliły na dostosowanie wizji projektu do realnych możliwości. To także pokazuje, że nawet projekt o ograniczonym zakresie może wymagać zaawansowanych analiz, aby zapewnić jego wykonalność i bezpieczeństwo.

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twoim projekcie fasady!

Email

office@consbim.pl

Telefon

+48 780 146 109

Adres

Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznań

Znajdziesz nas również na: