Chmura punków – klatka schodowa

Rozwój technologii pozwala nam osiągać cele, które wcześniej były poza naszym zasięgiem. Realizacja projektów bez konieczności ponoszenia kosztów podróży otwiera nowe perspektywy.

Jednym z zadań, z jakimi zmierzył się nasz klient, było wykończenie klatki schodowej w Islandii. Projekt obejmował wykonanie nowych poręczy na klatce schodowej o bardzo zaawansowanej, nieliniowej geometrii.

Lokalizacja i trudny kształt klatki schodowej uniemożliwiły wykonanie pomiarów metodą tradycyjną. W tym przypadku zdecydowano się na wykonanie pomiarów metodą naziemnego skaningu laserowego (TLS). Metoda ta pozwala na uzyskanie niezwykle dokładnych pomiarów w postaci chmury punktów.

Są to dane, które reprezentują zbiór punktów danych w przestrzeni. Punkty te mogą reprezentować kształt lub obiekt 3D. Każda pozycja punktu ma swój własny zestaw współrzędnych kartezjańskich (X, Y, Z) Chmury punktów są zwykle tworzone przez skanery 3D lub oprogramowanie fotogrametryczne, które mierzą wiele punktów na zewnętrznych powierzchniach obiektów znajdujących się w ich pobliżu. W wyniku procesu skanowania 3D chmury punktów są wykorzystywane do wielu celów, w tym do tworzenia modeli 3D CAD produkowanych części, do celów metrologicznych i kontroli jakości oraz do wielu zastosowań związanych z wizualizacją, animacją, renderowaniem i masowym dostosowywaniem do potrzeb klienta.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Point_cloud)

Pomiar został zintegrowany przy użyciu oprogramowania Autodesk. Uzyskana w ten sposób chmura punktów posłużyła jako źródło do stworzenia modelu 3D schodów, a także punktów odniesienia do otoczenia, którym była istniejąca balustrada.

Model ten został stworzony w taki sposób, aby projektant mógł wygodnie wykonać projekt w środowisku CAD. Kluczowym punktem tego zagadnienia były wystające wsporniki, które należało dopasować. W tym celu wykonano model o bardziej szczegółowej strukturze, tworząc siatkę i dostosowując ją do środowiska CAD.

Chmura punktów jest także dobrym źródłem do interpretacji projektu. Możemy przeprowadzić analizę, umieszczając modele produkcyjne (CNC) w przestrzeni projektu i porównując je z chmurą punktów. Pozwoli nam to sprawdzić kolizje, dokładność wykonania przed transportem i montażem.

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twoim projekcie fasady!

Email

office@consbim.pl

Telefon

+48 780 146 109

Adres

Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznań

Znajdziesz nas również na: