BIM LOD - poziomy szczegółowości - 100, 200, 300, 350, 400, 500

BIM LOD

BIM LOD (Level of Detail) to system klasyfikacji poziomu szczegółowości modelowania informacji o budynku (BIM) w ramach projektu. Składa się z pięciu poziomów, od 100 do 500. Każdy poziom jest związany z zestawem produktów, które opisują poziom szczegółowości, dokładności i kompletności modelu BIM.

Dlaczego wprowadzono klasyfikację BIM LOD?

W ramach tego samego projektu stosuje się modele o różnym poziomie szczegółowości, dostosowanym do odbiorcy. Pracownik budowlany nie potrzebuje mieć na schemacie tych wszystkich detali, z którymi pracuje inżynier. Również inżynier nie musi znać każdej informacji, którą wprowadził do projektu architekt. Poziomy szczegółowości LOD mają więc zapobiegać pojawiającym się pytaniom: czy nie można przedstawić tego dokładniej? Albo: czy da się ten schemat uprościć? Jednolity system LOD ma również na celu zapewnienie wspólnego języka do opisywania szczegółowości BIM w projekcie na każdym etapie jego rozwoju.

Po raz pierwszy pojęcie LOD pojawiło się w opracowaniu Amerykańskiego Instytutu Architektów z 2008 roku. Trzy lata później grupa ekspertów ujednoliciła model LOD, dodając do wcześniejszych pięciu poziomów dodatkowy – LOD 350.

Poziomy szczegółowości LOD i ich znaczenie

Obecnie korzysta się z sześciu klas LOD:

  • LOD 100 – elementy są przedstawione za pomocą symboli i ogólnych, przybliżonych kształtów,

  • LOD 200 – elementy przedstawione są graficznie za pomocą symboli i ogólnych kształtów z dodatkiem informacji na temat ilości, wielkości, kształtu, orientacji i położenia,

  • LOD 300 – elementy są przedstawione graficznie w kształtach odpowiadających rzeczywistości, z dodatkiem informacji na temat ilości, wielkości, kształtu, orientacji i położenia,

  • LOD 350 – elementy mają cechy wymienione w LOD 300 z dodatkiem informacji o relacji danego elementu z innymi elementami w modelu,

  • LOD 400 – elementy mają cechy wymienione w LOD 350 z dodatkiem informacji o cechach dotyczących ich produkcji, instalacji i montażu (sprawdza się m.in. w modelowaniu BIM dla producentów),

  • LOD 500 – elementy modelu o takim poziomie szczegółowości odpowiadają rzeczywistości pod względem kształtu, położenia, orientacji, wielkości i ilości — zostały zweryfikowane na budowie.

Brytyjska klasyfikacja BIM LOD i LOI

W Wielkiej Brytanii korzysta się z nieco innego systemu. Informacja ta może przydać się producentom współpracującym z odbiorcami z Wysp Brytyjskich. Tamtejszy system opisuje dwa rodzaje szczegółowości: LOD – level of detail (poziom szczegółowości graficznej) i LOI – level of information (poziom informacji).

LOD w wersji Brytyjskiej wyrażany jest w liczbach od 1 do 7, czyli LOD1, LOD 2, itd. Kolejne klasy opisują zawartość graficzną modelu na kolejnych etapach projektu. Wraz z jego postępem, model staje się coraz bardziej szczegółowy.

LOI, czyli poziom informacji, określa zawartość metadanych w modelu. I ta zwiększa się wraz z postępem projektu. Czyli np. na pierwszym etapie projektu drzwi znajdzie się informacja o ich klasyfikacji, na kolejnych o odporności na ogień i wodę, na dalszych informacje o producencie i wreszcie konkretny model z kartą katalogową.

Korzyści ze stosowania standardu LOD

System klasyfikacji LOD jest narzędziem, które można wykorzystać do informowania o poziomie rozwoju modelu BIM w ramach projektu. Należy podkreślić, że system klasyfikacji LOD nie jest miarą jakości modelu BIM, ale raczej miarą poziomu rozwoju modelu.

Korzystanie z LOD poprawia komunikację w zespole projektowym i poza nim. Ułatwia przedstawienie wizji projektanta i ukazanie wymagań zleceniodawcy. Pozwala też szybciej określić, kiedy w modelu pojawią się konkretne informacje. W efekcie wzrasta efektywność prac nad projektem.

BIM LOD — zastosowanie w praktyce

Nie ma norm ani zaleceń dotyczących tego, w jakich klasach i poziomach szczegółowości powinny być tworzone projekty. W Polsce najczęściej spotka się projekty budowlane w BIM LOD 200, a projekty wykonawcze w BIM LOD 300 lub 350. Projektowanie BIM najlepiej rozpocząć od zadania sobie pytania, do czego i komu ma służyć model. To przybliża nas do odpowiedzi jak wiele detali ma on zawierać i która klasa LOD najlepiej temu odpowiada. Warto dodać, że im większa szczegółowość, tym więcej czasu zajmuje projektowanie.

Jeśli masz wątpliwości w kwestii doboru klasy LOD, lub jakiekolwiek dotyczące projektowania w tym modelu, oferujemy BIM consulting — zapraszamy do kontaktu online lub telefonicznego. Porozmawiamy o dostępnych rozwiązaniach i sposobach ich wdrożenia.

A może wolisz zlecić nam wykonanie projektu? BIM outsourcing to wygodne rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na zadaniach, w których czujesz się najlepiej. W tym czasie my przygotujemy dla Ciebie wyjątkowy projekt, w formie, która przemówi do inwestorów i która oszczędzi czas i pieniądze Twojego zespołu.

LUDZIE NIE KUPUJĄ TEGO, "CO" ROBISZ,
KUPUJĄ TO, "DLACZEGO" TO ROBISZ.

Osiąganie celów wiąże się z ciągłym odkrywaniem idei projektu, dla której się je podejmuje. Usługi, które Ci oferujemy, są produktem, który odzwierciedla idee!

1. PLANOWANIE STRATEGICZNE - DLACZEGO ROBIMY?

Koncentrujemy się na precyzyjnym określeniu celu. Tylko jasny, mierzalny cel pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, czy został on osiągnięty.

2. TWORZENIE ROZWIĄZANIA NA MIARĘ - W JAKi SPOSÓB?

Rozwiązania są oparte na oczekiwaniach naszych klientów i ukierunkowane na ich potrzeby. Omawiamy i wybieramy strategię działania, biorąc pod uwagę specyficzny styl pracy klienta.

3. TWORZENIE PRODUKTU - CO ROBIMY?

To nie tylko ładne obrazki. Tworzymy produkt – model, render, animację, VR, który podkreśli szczególne cechy danego projektu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skontaktuj się
z nami!

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, chętnie na nie odpowiemy. Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Zostaw nam wiadomość poniżej, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. 

Bądźmy w kontakcie!

LOKALIZACJA

Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznan, POLAND